ماژول تست 10G SDH / OTN / MSTP / Ethernet در SVA شانگهای لیست شده است
- Feb 08, 2012 -

در 8 فوریه 2001، ما 10G SDH / OTN / MSTP تست ماژول و ماژول تست 10G اترنت در SHHAI SVA خلاصه شد.

همانطور که محصولات جدید در سال 2011 منتشر شد، هر دو آنها اولین کشور های مشابه هستند. آنها به طور کامل مورد آزمایش قرار گرفته و در مدت زمان طولانی توسط مشترکان از Shanghai Mobile، Wuhan Telecommunications، ZTE، Guizhou Unicom، Zhejiang Telecommunications مورچه ها و غیره مورد استفاده قرار گرفته و به طور کامل با توجه به عملکرد کامل و عملکرد عالی مورد تایید قرار گرفته اند.